Beveiligingssysteem bouwen

De machine die draait, vormt een gevaar voor de persoon die haar gebruikt en die haar werk waardeert. Vanuit deze betekenis was het noodzakelijk om veiligheidscomponenten in organisaties te installeren met behoud van productiecapaciteit. Componenten en veiligheidssystemen worden voornamelijk gebruikt door industriële installaties met buitenlands kapitaal om organisaties en technologische families, producenten van de organisatie en partners van technologische lijnen te beveiligen.

In Polen is het document dat dit markeert het item: Regeling van de minister van Economie van 30 oktober 2002 betreffende de minimumvereisten voor vertrouwen en hygiëne in de afmetingen van machines die door werknemers op het werk worden gebruikt (Staatsblad nr. 191, 1596, zoals gewijzigd . Wettelijke voorschriften en wetten bepalen dat een machine moet worden uitgerust met een noodgereedschap dat zo nu en dan is uitgerust, waardoor het gevaar wordt voorkomen of wordt voorkomen. De uitzondering zijn machines, waarbij de veiligheidsschakelaar het risico niet zal verlagen, omdat het geen prestige zal zijn voor de bewaringsperiode die ook de dreiging niet zal voorkomen. De populairste schakelaars zijn: schakelaars en elektromagnetische vergrendelingen van veiligheid in machines en technologische tijden, eindschakelaars met veiligheidswerk in de levensmiddelen- en farmaceutische sector (hoge energie en weerstand tegen moeilijke werkomstandigheden, magnetische stroomonderbrekers en gecodeerde schakelaars, voetschakelaars. De veiligheidsschakelaar moet worden geïnstalleerd in een zichtbare en toegankelijke flat (in mangaten of in de deur, worden gemarkeerd in een herkenbare school (rode hendel op een gele achtergrond, zodat het gedrag van de machine in een zo kort mogelijke tijd stand kan houden. Het stoppen van de machine klaagt aan het einde van het voorkomen van ongelukken, het verminderen van de gevolgen van een ongeluk en het voorkomen van schade aan de machine wanneer deze werkt.