Brandwerende overdrachtdempers

In overeenstemming met de belangrijke bepalingen die zijn gepubliceerd in de Regeling van de Minister van Particuliere Zaken en Administratie van juni 2010, is elke onderneming gericht op het beoordelen van het brandgevaar van huizen en doeleinden, evenals aangrenzende gebieden. Op het einde omvat het de bescherming van werknemers in het bedrijfsleven.

GevarenbeoordelingHet is noodzakelijk dat de werkzaamheden in verband met de toepassing van de aanbevelingen van de verordening worden voorbereid in een technische en competentieschool, van waaruit het nu is om deze actie te geven aan een bedrijf dat beroepsmatig betrokken is bij dit soort werk. Een alomvattende beoordeling van het gevaar, de potentieel explosieve omgevingen en de uitgifte van de bestaanszones van een dergelijke dreiging zijn de eerste doelstellingen van de aannemers van een dergelijke order.De risico's verbonden aan het gemak van een explosie hangen nauw samen met de stoffen die op dat moment worden gebruikt, materialen die worden gebruikt in het technologische proces en de beschermende systemen en componenten van de organisatie. Inhoud en producten die worden gebruikt, kunnen in de lucht worden verbrand, maar ze gaan gepaard met de productie van ontelbare hoeveelheden warmte, ze kunnen zich de druk op de drukontwikkeling en de oplossing van gevaarlijke materialen nog herinneren. De explosie is dezelfde voortdurende spreiding van de actieradius.

Markering van explosiegevaarzonesDe explosiegevaarzones zijn gedefinieerd op het frequentie- en lengteplatform van de periode waarin een gevaarlijke explosieve atmosfeer optreedt. Er worden drie soorten labels van deze velden gebruikt.Nul zone - waar explosiegevaren en data een mengsel is van brandbare stoffen met lucht, in dit voorbeeld is er een permanent gevaar, veelvuldig begeren voor een lange tijd.Zone één - geeft aan dat de dreiging tijdens de juiste werking kan worden gepresenteerd.Zone twee - dit is het gebied waar er geen risico is op het moment van natuurlijke actie, en zelfs als er een dreiging is, is deze klein.