Kassa met betaalterminal

Elke ondernemer die in de eenvoudige naam van kassa's worstelt worstelt elke dag met rijke problemen die gerechten ook kunnen creƫren. Zoals alle computerapparatuur zijn kassa's niet onafhankelijk van voordelen en soms kapot. Niet alle bedrijfseigenaren weten dat op een bepaald punt waar het register moet worden ingenomen met behulp van een kassa, het een ander dergelijk apparaat moet zijn - momenteel het falen van deze ideale.

https://catch-patch-me.eu/nl/ Catch Me Patch MeCatch Me Patch Me - Een effectieve oplossing voor afvallen in een moderne formule van pleisters.

Het ontbreken van een back-up-kassa, terwijl goederen of diensten verder worden verkocht, kan resulteren in het opleggen van boetes door het belastingkantoor, omdat hierdoor wordt voorkomen dat de verkoopadministratie wordt verbroken wanneer het hoofdapparaat uitvalt. Bij de kassa opgeslagen documenten moeten een fiscaal kasregister-serviceboek bevatten. In deze tekst worden niet alleen alle reparaties aan het apparaat gedaan, maar ook informatie over de fiscaliteit van de schatkist of veranderingen in zijn gedachten. In de servicepositie moet een uniek nummer worden ingevoerd dat door het belastingkantoor aan de kassa is toegewezen, de naam van het bedrijf en het adres van de locatie waar het bedrag wordt behandeld. Al deze gegevens zijn nodig in het geval van inspecties van het belastingkantoor. Elke ommekeer in het brein van de kassa behoort ook tot de werkzaamheden van een gespecialiseerde dienst, waarbij elke ondernemer die een kassa gebruikt een ondertekend contract moet hebben. Veel - u moet het belastingkantoor informeren over alle wijzigingen in de service van de kassier. Verkoop aan kassa's moet in een continue vorm worden uitgevoerd, dus als de kassa vol is, moet u de mening over de nieuwe ruilen, waarbij u aan het geheugen herinnert. Het geheugen van de kassa lezen kan - evenals de reparatie - alleen door een geautoriseerde entiteit worden uitgevoerd. Bovendien moet dit werk worden voltooid in aanwezigheid van een medewerker van het belastingkantoor. Vanaf het moment dat de fiscale kassa wordt gelezen, wordt een passend protocol opgesteld, waarvan een kopie naar het belastingkantoor gaat en een ander naar de ondernemer. Hij moet dit rapport samen met andere documenten met betrekking tot de kassa bewaren - zijn defect kan resulteren in het opleggen van een boete door het kantoor.