Vleesgroothandel markus jaworzno

In een van de vleesgroothandels in Krakau de zogenaamde verfrissend vlees, of vervalsing van de data van geschiktheid voor gebruik en het inweken van het lichaam in water. Schandalige praktijken werden onthuld aan journalisten door voormalige werknemers van de groothandelaars in Krakau, die toegaven dat de etiketten met de datum van hun positie op verouderde producten werden vervangen door nieuwe, zodat het bedrijf producten kon verkopen die ongeschikt waren voor voedsel tegen elke prijs. Het vermeende vervalsingsproces was kennelijk slechts een schijnbaar mysterie en zelfs de bazen wisten dat, dat de onethische praktijken in de natuurlijke vleesinrichting over het hoofd zag.

Helaas wordt gevreesd dat de beschreven functies routine zijn in veel vleesgroothandelaren, wat potentiële klanten vertelt meer aandacht te besteden bij de aankoop van dierlijke producten. De reden voor deze buitensporige activiteiten is de wens om te profiteren, maar de gevolgen van dit snelle gedrag worden gedragen door consumenten die zichzelf beschouwen als de oorzaak-en-gevolgfase. Helaas zijn er in het eerder genoemde hoogvleesmagazijn mogelijk nog grotere sanitaire tekortkomingen. Welnu, een deel van het voedsel dat door de plant werd uitgegeven, werd bewaard in interieurs die niet voldeden aan hygiënische normen, waar het krioelde van pathogene kiemen en bacteriën.

Dergelijke defecten worden gewoonlijk getolereerd door oneerlijke groothandelaren, omdat ondernemers allereerst op de markt willen blijven, ongeacht de gezondheid van degenen die hun voorbereide producten eten. De eigenaren van de vleesgroothandels in Krakau ontkennen de schandelijke berichten dat het de perfide wraak is van ontevreden of ontslagen werknemers. Zoals gebruikelijk in het moderne model van situaties, is het moeilijk om duidelijk te zeggen welk deel van het conflict de waarheid vertelt. De Sanepid was geïnteresseerd in het onderzoeken van deze delicate kwestie, handelen naar aanleiding van een ongeluk, we suggereren verhoogde voorzichtigheid bij het kopen van vleesproducten.